Page Title Background

Social trading types

Social trading types

Geratsu Forex Broker Background Img Mobile

Copy (Social) trading is available for both traders and investors and can be provided via 4 methods.

Type 1: Exact Copying

Full Size Copying 1 For 1

If an investor uses this type of social trading, the volume of a copied trade is equal to the volume in a trader's account.

EXAMPLE: If the trader opened a deal for 2 lots, a trade of 2 lots will be copied onto the investor’s account.

Geratsu Forex Broker Background Img

Type 2: Fixed Size Copying

If an investor uses this type of social trading, the volume of a copied trade is always identical to the volume pre-set in copy settings.

EXAMPLE: If an investor sets a "Copy fixed size" of 3 lots and the trader opens 6 lots, 3 lots will remain open on the investor’s account.

Geratsu Forex Broker Background Img

Type 3: Percentage Copying

If an investor uses this type of social trading, the volume of a copied trade is identical to a % of the volume of the respective trade on the trader’s account.

EXAMPLE: an investor sets 50% and the trader opens 6 lots, then the trade will open 3 lots on the investor’s account. The investor can set from 1% to 10000%. The allowable step to set a percentage is 1%

Geratsu Forex Broker Background Img

Type 4: Fixed Share Copying

If an investor uses this type of social trading, the volume of a copied trade is defined by the copy /trader’s equity ratio. The volume of the investor’s equity used can be defined in the copying settings.

Investiges should have equal funds to the current amount of funds in the trader’s deal at the moment of copying to use “All Equity”.

The volume of the trade can be calculated via the formula:

Trade volume in the trader's account * copy equity / trader's equity = trade volume in the investor's account

EXAMPLE: Equity on the trader's and investor’s account is $10 000 and $5 000 respectively

If an investor sets copy equity at 2 500, trades will be copied onto his/her account with a coefficient of 2 500/10 000 = 0.25 (25% of the volume).

If an investor sets copy equity at 6 000, trades will be copied with a coefficient of 6 000/10 000 =0,6 (60% of the volume).

If the investor uses all equity as copy equity, trades will be copied with a coefficient of 20 000/10 000 =2 (200% of the volume of the trader’s trade).

Geratsu Forex Broker Background Img

Geratsu LLC (registration number: 860 LLC 2021) được quy định theo đạo luật cấp phép "LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT, CHAPTER 151 OF THE REVISED LAWS OF SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, 2009." của .

Địa chỉ: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Số đăng ký: 860 LLC 2021

Thông tin liên lạc

Địa điểm: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Tel.: +1 844 200 0183

Email:

  • Claws & Horns logo
  • Ars Lex Limited logo
  • MetaQuotes logo

Geratsu LLC không cung cấp dịch vụ cho cư dân của các quốc gia EEA, Hoa Kỳ, Israel, Nga và Nhật Bản.

Cảnh báo rủi ro

18+

Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro. Forex, hợp đồng tương lai, CFD và các hợp đồng tài chính khác là những công cụ phức tạp được giao dịch chủ yếu với đòn bẩy ký quỹ làm tăng mức độ rủi ro thậm chí cao hơn. Đòn bẩy có thể làm việc cho cả lợi thế của bạn và bất lợi của bạn. Do đó, loại hoạt động này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đặc biệt là với bạn. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc mất đầu tư sẽ không kéo theo chất lượng cuộc sống của bạn giảm sút và sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo bất kỳ cách nào. Bạn sẽ không mạo hiểm nhiều hơn mức bạn sẵn sàng thua. Đảm bảo bạn hiểu tất cả các rủi ro trước khi tham gia thị trường. Bằng cách sử dụng trang web Geratsu và các dịch vụ của nó, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn hiểu tất cả các rủi ro liên quan và xác nhận mục tiêu đầu tư cũng như mức độ kinh nghiệm của mình. Xem toàn bộ Tuyên bố rủi ro của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tất cả các tài liệu và dịch vụ được cung cấp trên trang web này đều có bản quyền và thuộc về Geratsu LLC. Mọi việc sử dụng các tài liệu của trang web này phải được sự chấp thuận của đại diện chính thức của Geratsu và phải chứa một liên kết đến tài nguyên gốc. Bất kỳ công ty bên thứ ba nào đều không có quyền sử dụng tài liệu của trang web Geratsu cũng như bất kỳ cách viết xuyên tạc nào của từ Geratsu. Trong trường hợp vi phạm các quy tắc này, họ sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ.